Portfolio

SÅLER

Fotanalyse: 550,-

Fra konsultasjon til produksjon av individuelt tilpasset såler.
Vi foretar digital fotanalyse hvor fotavtrykket tas i statisk og dynamisk posisjon . Her måles trykkfordeling, skjevheter og feilstillinger.
Sålen har flere funksjoner:
– korrigerende
– trykk- og støtavlastende
– forebyggende

About Project

2 januar, 2017